Rotary maakt het verschil
Rotary
Commercial
Rotary nederland

 

 

Meer informatie over Rotary Nederland, kijk op de site van Rotary Nederland:

www.rotary.nl

Beste Vriendinnen en Vrienden van de Rotary,
Inmiddels ligt de bestuurswisseling al weer enige weken achter ons en is het gevoel om voorzitter te zijn van ons club goed ingedaald.
Als inkomend voorzitter heb ik de afgelopen periode al een beetje mee kunnen lopen met het vorige bestuur, waarbij ook vooral door Rixt veel effort is gestoken in een goede overdracht. Dit betekent overigens geenszins dat ik alle kneepjes van het voorzitterschap al ken en beheers. Ik verbaas me bijvoorbeeld over de enorme vloed aan mailtjes vanuit Rotary Nederland en Rotary International, alsof ik deel uitmaak van het Europees Parlement, maar gelukkig heb ik een uitstekende secretaris die me nagenoeg alles uit handen neemt, een gouden keuze!
De eerste concrete plannen voor het komende jaar beginnen zich af te tekenen. Naast onze succesvolle Santa Run, die in 2015 misschien wel 's avonds wordt gelopen willen wij in elk geval ook een "handen uit de mouwen" event organiseren. Met de club gezamenlijk een project draaien, goed voor de club en goed voor de maatschappij. Onze commissie Community Service zorgt voor een verdere uitwerking.
Tijdens de eerste avond na de bestuurswisseling hebben alle commissies, aangemoedigd door het bestuur, hun ambities kort gepresenteerd. Als al deze plannen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd dan kunnen wij medio 2016 terug kijken op een zeer succesvol jaar.
Twee zaken wil ik nog even apart benoemen.  Ten eerste onze commissie CH 2018. Deze commissie, onder leiding van Doet, staat voor de grote uitdaging om bij voorkeur met de gezamenlijke Leeuwarder Rotary's aansluiting te zoeken bij de organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het zou mooi zijn als de Rotary een goede bijdrage zou kunnen leveren aan dit belangrijke event.
Tot slot wil ik nog kort stilstaan bij ons thema voor het komende jaar: "Be a gift to the world, with a young heart". Met onze aanvulling op het wereldwijde thema " Be a gift to the world" willen wij vooral de aansluiting zoeken bij de jeugd en het jeugdige; vernieuwing met behoud van het goede. Onder dit thema voelen wij ons als Rotary Leeuwarden-Zuid de adoptie-ouders van de Rotaract club Leeuwarden. Dit kwam al goed tot uitdrukking met de aanwezigheid van 5 leden van deze club bij onze bestuurswisseling. Ook het komende jaar willen wij hen de bij diverse activiteiten betrekken.
Ik zie met buitengewoon veel plezier uit naar onze komende bijeenkomsten op Stania State en wens iedereen die nog op vakantie gaat een goede reis, veel plezier en ontspanning en bovenal een zonnig en inspirerend Rotary-jaar.
Rob Lijzenga
Voorzitter Rotary Leeuwarden-Zuid
Rob Lijzenga
Rotary smiles